Povídání o pejskovi a kočičce

Známé příběhy Josefa Čapka baví i dnešní děti. Četli jsme a zároveň hráli divadélko…. 🙂
Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort…
Zájemcům můžu zaslat na mail…
Čtení je důležitým činitelem ve vývoji dítěte. Poslech příběhů a pohádek rozvíjí dětské vnímání, fantazii a empatii dítěte. Díky těmto činnostem se obohacuje slovní zásoba, fantazie a sociální dovednosti dítěte. Nasloucháním mluvnímu vzoru se budují základy pro vlastní výslovnost, slovní zásobu i artikulaci, posilujeme koncentraci a paměť.