Strouhání mýdla

Aktivita praktického života vycházející z běžných činností…
Děti se učí nácviku strouhání, cílem je bezpečné strouhání, rozvíjíme koordinaci ruka-oko, přesnost, koncentraci a pozornost a koordinaci pohybů…
Mýdlo dále používáme například při šlehání pěny nebo foukání bublin…