Tato barevná trinomická krychle v dřevěné krabičce je pro dítě nejprve zábavnou hrou, jak pomocí jednotlivých kostek navázat na předlohu na podložce krabičky, a sestavit tak celou krychli. Stěny jednotlivých dílků jsou vždy unikátně barevně odlišeny, a tak dítě vždy navazuje na barvu sousední stěny. Později je trinomická krychle výbornou pomůckou pro vysvětlení matematické vzorce (a+b+c)³. Trinomická krychle v dítěti rozvíjí schopnost návaznosti a nepřímo je připravuje na třetí odmocninu. Binomická krychle je součástí trinomické…
Sdílení