Montessori geometrická tělesa

Dřevěná krabička obsahuje deset základních geometrických těles v modré barvě a jejich podstavce. Součástí jsou koule, elipsoid, ovoid, krychle, kvádr, trojboký hranol, trojboký a čtyřboký jehlan, kužel a válec. Díky destičkám s podstavami může dítě přiřazovat jednotlivá tělesa k jejich průřezům. Dítěti postupně předkládáme tělesa podle obtížnosti a později obohacujeme o další a další. Začínat bychom měli s koulí, krychlí a válcem. Dítě se pomocí geometrických těles učí nejen základním tvarům, ale může experimentovat s tím, co které těleso dělá, např. kutálí se. Nebo může kolem sebe hledat právě tyto tvary. Postupovat můžeme dál pomocí osvojování názvů, např. prostřednictvím hmatové hry, kdy dítě tvary poznává dotykem.

Napsat komentář