Dřevěná krabička obsahuje deset základních geometrických těles v modré barvě a jejich podstavce. Součástí jsou koule, elipsoid, ovoid, krychle, kvádr, trojboký hranol, trojboký a čtyřboký jehlan, kužel a válec. Díky destičkám s podstavami může dítě přiřazovat jednotlivá tělesa k jejich průřezům. Dítěti postupně předkládáme tělesa podle obtížnosti a později obohacujeme o další a další. Začínat bychom měli s koulí, krychlí a válcem. Dítě se pomocí geometrických těles učí nejen základním tvarům, ale může experimentovat s tím, co které těleso dělá, např. kutálí se. Nebo může kolem sebe hledat právě tyto tvary. Postupovat můžeme dál pomocí osvojování názvů, např. prostřednictvím hmatové hry, kdy dítě tvary poznává dotykem.
Sdílení