Známé příběhy Josefa Čapka baví i dnešní děti. Četli jsme a zároveň hráli divadélko…. 🙂 Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort… Zájemcům můžu zaslat na mail… Čtení je důležitým činitelem ve vývoji dítěte. Poslech příběhů a pohádek rozvíjí dětské vnímání, fantazii a empatii dítěte. Díky těmto činnostem se obohacuje slovní zásoba, fantazie a sociální dovednosti dítěte. Nasloucháním mluvnímu vzoru se budují základy pro vlastní výslovnost, slovní zásobu i artikulaci, posilujeme koncentraci a paměť.
Sdílení