Aktivita praktického života vycházející z běžných činností… Děti se učí nácviku strouhání, cílem je bezpečné strouhání, rozvíjíme koordinaci ruka-oko, přesnost, koncentraci a pozornost a koordinaci pohybů… Mýdlo dále používáme například při šlehání pěny nebo foukání bublin…
Sdílení