Na procházky chodíme do malého lesíku kousek od školičky. Nedaleko protéká řeka, posloucháme bublání vody, házíme kamínky do vody. Pozorujeme přírodu, probouzení kytiček a ptáčků… Ve školičce pak posloucháme tyto zvuky přírody a poznáváme od kohopak jsou… Nahrávku a tématické obrázky jsme pořídili zde… http://zlesa.blogspot.cz/
Sdílení