Začalo nám nové roční období a my jsme si s dětmi povídali o podzimní přírodě. Jaké změny nastávají v přírodě, co se děje s rostlinami a zvířátky. Podzimní smyslový box/ sensory box obsahuje nějznámější prvky podzimu jako je barevné listí, kaštany, žaludy, různé druhy oříšků, houby, šípky, dýně apodobně.
Sdílení