Logico je učební systém vhodný pro předškolní i školní vzdělávání. Je určen dětem cca od tří let. Procvičuje jemnou motoriku, zrakové a prostorové vnímání, motivuje k řečovému projevu, podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost. Logico se skládá z rámečku a tématických karet. Děti si samy mohou vybrat kartu se kterou chtějí pracovat, pracují v libovolném tempu, po dokončení si ověřují správnost na zadní straně karty pomocí barevných knoflíků. Logico Primo je určeno pro mladší děti, obsahuje 6 větších knoflíků. Pro starší děti je následně vhodné Logico Piccolo s deseti knoflíky.  
Sdílení