Montessori hnědé schody patří ke smyslovým pomůckám, pomocí nichž dochází ke vnímání měnícího se rozměru a také váhy. Hnědé schody obsahují deset hranolů od největšího po nejmenší. Dochází ke zdokonalení hrubé motoriky, koordinaci pohybů spolupráce ruka-oko,  rozlišování velikosti a hmotnosti, rozšíření slovní zásoby, porovnávámí a stupňování a také v ní lze spatřit přípravu na matematiku-desítkovou soustavu. Často doplňujeme hrou se skleněnou kuličkou, kterou dětí po schodech pouští a poslouchají “zvonění” kuličky. 🙂
Sdílení