Zaměřujeme se na živou přírodu… Povídáme si, jak se nazývají části rostlinek a stromů. Pozorujeme klíčící rostlinku v různých fázích růstu. A opět trénujeme barvičky.
Sdílení