Přesýpání spadá do aktivit praktického života. Napodobuje aktivity a činnosti, které vetšinou praktikujeme v kuchyni. Cílem aktivity je naučit se přesýpat bez rozsypání. Aktivitou rozvíjíme jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, koncentraci, pozornost, soustředění, koordinaci pohybů, přirozeně rozvíjíme sebeobsluhu a samostatnost…
Sdílení