Často se setkávám s dotazy rodičů, v jakém věku dětí začít řešit odbornou logopedickou péči.

Mnoho rodičů s nápravou řeči otálí, nebo ji neřeší vůbec. Už dlouho proto nosím v hlavě potřebu uskutečnit rozhovor s klinickým logopedem, který by mi zodpověděl ty nejdůležitější a nejčastěji pokládané otázky rodičů. Oslovila jsem paní logopedku Mgr. Janu Zahradník, která pomáhá s nápravou řeči dětem nejen z naší školičky.

 

V jakém věku dítěte je potřeba řešit logopedickou poradnu? Kdy nastává čas na logopedickou péči? Existuje nějaké doporučení? Předpokládám, že existují nějaké tabulky-norma, které určují, v jakém věku dítěte je vhodné začít s jakými písmenky.

“U zdravých a bezproblémově vyvíjejících se dětí není nutné zahajovat logopedickou péči před třetím rokem věku. Pokud nastane případ, že dítě ani po třetím roce používá jen pár slov (např. máma, táta, bába, apod.) a nemluví ve větách, tak se může jednat o opožděný vývoj řeči. V takovém případě je vhodné se objednat k logopedovi a stav řeči dítěte prokonzultovat. Pokud vaše dítě kolem třetího roku hovoří a tvoří věty, je takový vývoj v pořádku.

Když dítě mezi 4. a 5. rokem nezvládne vyslovit hlásky jako je měkčení (Ť, Ď, Ň), sykavky (C, S, Z a Č, Š, Ž), K,G, L, tak bych návštěvu logopeda také neodkládala.”

 

 

Když dítě mluví špatně, co dělat? Můžu jako rodič pomoci sám, nebo se mám raději obrátit na odborníka?

“Rodič je při vývoji dítěte ten nejdůležitější, hlavně v raném věku, kdy s dítětem tráví mnoho času. Důležité je s dítětem stále komunikovat, aby mělo rozvinutou slovní zásobu. Doporučuje se dítěti popisovat, co vidíte, co slyšíte, co děláte, co vás zajímá, nebo třeba jen komentovat dění okolo vás. Také by se neměly opomíjet říkanky, rýmovačky, písničky, předčítání. Tímto mají děti možnost naslouchat, opakovat a pak i samostatně zkoušet, jak řeč jako komunikační prostředek funguje.”

 

 

Když dítě nemluví vůbec? V jakém věku dítěte začít řešit a jakého lékaře navštívit? Pravděpodobně bude vhodné vyšetření dalších odborníků.

“Když dítě po 3. roce nemluví je potřeba navštívít klinického logopeda, ten zjistí aktuální úroveň řečových schopností dítěte. Vyšetření bývá komplexní a dítě musí navštívit i další odborníky jako je dětský psycholog a lékař ORL. Je nutné vyloučit další problémy, které by mohly opoždění řeči způsobit, například, že dítě neslyší, špatně vidí, má nějakou orgánovou poruchu na mluvidlech, apod.”

 

Jaké následky může mít zanedbání logopedické péče?

“Schopnost řeči má pro život velký význam, ikdyž si to mnozí z nás neuvědomujeme. Ovlivňuje kvalitu myšlení, učení, orientaci a fungování ve společnosti. Bezpochyby také ovlivňuje způsob jak jsme vnímáni našim okolím, jak se utváří naše vztahy, chování. Neuvědomí-li si rodiče důležitost správného rozvíjení řečových dovedností, nepřímo tím ovlivní i další oblasti psychomotorického vývoje, do budoucna také sebevědomí dítěte. Schopnost vyjádřit se může ovlivnit i prospěch ve škole, jak bude zvládat navázat kamarádské vztahy, ale také i jeho ostatní vyhlídky do budoucího života dítěte.”

 

 

Pojďme si ještě jednou říct, jak významně může pomoci rodič v raném dětství? Důležitými vlivy jsou bezesporu pravidelné čtení a komunikace s dětmi od malička. Je to tak? Co ještě můžeme zdůraznit?

“V raném dětství je velmi důležité vytváření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči, a tím i předcházení nejrůznějším poruchám a vadám v komunikačním procesu, a tedy i předcházení vzniku vad a poruch jedince. Zásadou logopedické prevence je začínat od nejútlejšího věku, nabízet dostatek mluvních podnětů a snaha o vyvolání mluvní aktivity ve styku s okolím a vrstevníky, zachovat duševní hygienu – pomáhají také klidné, vyrovnané prostředí, tolerance, denní režim, hygiena hlasu, správný mluvní vzor.”

 

Co může škodit dobrému vývoji řeči? Jsou to i tolik diskutované věci jako je dlouhodobé používání dudlíků, lahviček a cumlání palce?

“Pokud dítě používá dudlík, lahvičku nebo si cumlá palec dlouho, může se deformovat čelist a následně i skus a mohou s tím souviset problémy s výslovností, nejčastěji se jedná o vadnou výslovnost sykavek. Kromě toho dlouhodobé používání dudlíku může způsobit i deformaci dásní, může mít podíl také na nesprávné klidové poloze jazyka nebo odlišném způsobu polykání. S tím pak souvisí například dýchání ústy a problémy s výslovností.”

 

 

Jak je to s dědičností? Lze vadu, kterou slyším u některého z rodičů, zdárně napravit?

“Pokud je v rodině nějaká dispozice s řečovým problémem, tak se velice často objeví i u dítěte. Navíc děti kopírují řečový vzor rodičů. Pokud rodič např. ráčkuje, nebo má chybnou výslovnost hlásky L, může to dítě kopírovat, vždy bude záležet na tom, jaký řečový vzor si dítě v rodině vybere. Pokud si vybere rodiče s řečovou vadou a bude ho napodobovat, tak je důležité, aby se do nápravy zapojili ostatní členové rodiny, kteří danou vadu nemají. Potom terapie bude úspěšná.”

 

Co si myslíš o učení anglického jazyka (nebo jiného) v předškolním věku u dětí, které mají řečové problémy?

“Osvojování si cizího jazyka v předškolním věku doporučuji, i když ve výslovnosti dítěte, je chybná výslovnosti některých hlásek. V předškolním věku se dítě hlavně s cizím jazykem seznamuje a vytváří si pozitivní postoj k danému jazyku. Důležitá je forma, jakou si děti cizí jazyk osvojují a ta by měla být hravá a zábavná.”

 

 

Moc děkuji za rozhovor. Můžeš nám ještě, prosím, říct pár slov o sobě?

“V roce 2003 jsem dokončila magisterské studium na UP v Olomouci v oboru klinická logopedie. Zkušenosti mám z logopedické ambulance, ale také ze školních zářízení, kdy jsem provozovala logopedickou péči v mateřských školkách. Mám dvě děti, které mě neustále inspirují v mé logopedické činnosti.”

“Pokud by jste chtěli pomoci s konkrétním problémem, můžete mě kontaktovat: jana-zahradník@seznam.cz”

 

Mně osobně při procvičování lehkých řečových vad s mými i školičkovými dětmi pomáhaly a stále pomáhají tyto knihy. Autorem všech je František Synek. Knihy už mají nějaký ten pátek, ale jsou stále aktuální. Známým z mého blízkého okolí mohu v případě zájmu zapůjčit.

 

 

Děkuji velmi paní Janě za zodpovězení nejčastějších dotazů rodičů. Věřím, že náš článek navede rodiče ke správnému posouzení a rozhodnutí kdy a jak svému dítěti pomoci, pokud to je potřebné.

Můžeme se také potkat a předávat si zkušenosti v naší FB uzavřené skupince Rodičem s nadhledem.

Přeji Všem krásné slunečné dny…

Sdílení