PŘESÝPÁNÍ spadá do Montessori aktivit praktického života, vychází z běžných činností, které lidé dělají v domácnosti, v kuchyni. Konkrétním cílem je naučit se přesýpat a přesypávat z nádoby do nádoby bez rozsypání. Rozsypání vedle je přirozeným důsledkem nesprávně provedené aktivity, kterou dítě vidí a příště se automaticky snaží úkol provést lépe.

Touto aktivitou dítě rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci oko – ruka, přesnost, koncentraci pozornosti, koordinaci pohybů, rozvíjí samostatnost, nácvik samoobsluhy a soběstačnosti. 

Ve školičce se vyzkoušely činnost dětí různého věku. Platí úměra čím mladší, tím aktivita více zaujala a bavila na dlouhou dobu.

Sdílení