Mluvící kámen je už nějakou dobu součástí pravidelného rituálu v naší školičce a děti se na něj pokaždé moc těší.

Abych rodičům, a nejen jim, nastínila význam rituálu a mluvícího kamínku, sepsala jsem pár podstatných faktů a postřehů do článku.

 

 

Důležitou součástí činností ve školičce je rozvoj komunikačních kompetencí. Komunikačními kompetencemi nazýváme soubor verbálních, neverbálních a intersociálních dovedností, kterých může dítě v předškolním období (t.j. od 3-6 let) dosáhnout.

Během předškolního období se většinou úroveň jednotlivých kompetencí u dětí liší. Verbální komunikace se v tomto období výrazně zlepšuje převážně individuálně dle podnětů a schopností dětí. Rozdíly lze najít nejsnáze ve velikosti slovní zásoby, na kterou má vliv komunikace v rodinném prostředí, přítomnost sourozenců v rodině, vrozený cit pro řeč nebo potřeba komunikace.

 

 

Kromě výslovnosti jednotlivých hlásek, je vhodné všímat si komunikačního projevu. Zejména tempa řeči, melodie, gramatiky nebo obsahové stránky řeči. Na komunikační schopnosti v tomto věku má vliv i schopnost sluchové a zrakové percepce, jemná a hrubá motorika, grafomotorika a oromotorika (motorika mluvidel). Můžeme tedy říct, že všechno se vším souvisí a je navzájem propojené.

 

 

Mezi nejpoužívanější metody k rozvíjení komunikačních kompetencí patří hra. Hra je v tomto období dítěte jeho základní činnost denní náplně. Hrou lze rozvíjet všechny stránky osobnosti dítěte. Kromě her, je další možností rozvíjení komunikačních kompetencí takzvaný komunitní kruh. Ten je v současné době velmi oblíbený a také v mnoha dětských kolektivech využívaný.

 

 

Komunitní kruh představuje seskupení dětí sedící v kruhu, nebo na elipse (v Montessori pedagogice). Cílem je, kromě již zmíněného rozvoje komunikačních kompetencí, také rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí každého dítěte, emoční rozvoj a vytváření bezpečného klimatu “ve třídě”.

 

 

Aby se každé dítě, které se účastní komunitního kruhu cítilo bezpečně, jsou vytvořena 4 pravidla, která je potřeba dodržovat.

  1. Pravidlo naslouchání

Naslouchání je dovednost, která patří mezi základní předpoklady dobrých vztahů. Dáváme tím najevo úctu druhému. Pro zajištění vzájemného naslouchání nám slouží kámen. Kámen putuje v kruhu postupně z ručky do ručky.  Říkáme mu mluvící kámen, neboť jen ten, kdo ho drží, může mluvit. Ostatní naslouchají, neměli by nijak reagovat, ptát se, přerušovat či komentovat.

  1. Právo nemluvit

Když kamarád, který dostal kámen nechce mluvit, předá kamínek dále. Toto pravidlo vytváří pocit bezpečí. Nikdo nemůže nikoho k mluvení nutit, byť by to trvalo dlouho. Mluvení není povinné, je dobrovolné. Děti se tím učí dát najevo odmítnutí, jako rozhodovací projev, který je v životě také důležitý. Občas některým stydlivým dětem trvá déle, než se zapojí. Proto už jen samotná účast a předávání kamínku vyjadřuje jeho spolupráci a pozitivní postoj.

  1. Pravidlo úcty

Učíme se chovat se k sobě hezky. Nekritizovat, neurážet, neobviňovat, nevysmívat.

  1. Pravidlo zachování soukromí

To, co je řečeno v kruhu, se nikam nevynáší.

 

 

Mluvící kamínek by měl být jednoduchý, aby neupoutával pozornost dětí. Velikostně tak akorát do dětské ručky. Neměl by se často měnit. Kámen je součástí denního rituálu, měl by navozovat pocit bezpečí každého dítěte a co je také důležité, umožňuje komunikaci beze slov.

V praxi se témata komunikace u náš ve školičce týkají většinou toho, co děti dělají/dělaly s rodiči, kde byly, jak se cítí, co mají nového, nebo také co mají zrovna na sobě. Mluví spontánně o tom, co je zrovna napadá. Mluví tak dlouho, pokud udrží pozornost. U starších dětí se témata většinou odvíjejí od programu ve školce/škole. Bývají zaměřena na pozitivní věci. Na co se děti těší, co se naučily, co je potěšilo, jak se cítí apod.

 

 

Komunitní kruh je součástí ranního rituálu, který následuje po elipse. O elipse jsem psala již před nějakým časem zde… Po komunitním kruhu u nás následují aktivity řízené činnosti k tématu…

Mluvící kámen spolu s komunitním kruhem jsou prima prostředek nejen k budování vztahů a rozvoje emoční inteligence, ale i rozvoji slovní zásoby, umění naslouchat a umění projevit své city před ostatními. Děti, které mluví moc, se učí naslouchat. Děti, které mluví málo, se učí překonat stydlivost a mluvit. Učíme se najít rovnováhu v komunikaci, posilovat sebedůvěru a sebevědomí.

 

 

Věřím, že vám článek rozšířil obzory o významu komunikace s dětmi v běžném životě. Dobré předškolní zařízení s fungujícími komunikačními kompetencemi, by mělo dítě posouvat o krůček dále, nikoliv nahrazovat absenci komunikace v rodině. Zodpovědnost je tak především na nás rodičích…

Diskuzi můžeme otevřít ve fb skupince Rodičem s nadhledem. Těším se na vás. 🙂

Začátkem léta spatřil světlo světa první můj první e-book “Do školičky s úsměvem. Je to rodičovský průvodce adaptací v předškolním období, včetně kojeneckého a batolecího. Tak mrkněte, třeba se Vám může hodit. 

 

Přeji krásné letní dny…

Fotogalerie Beskydské školičky

Sdílení