Důležité téma pro život. Naučit se znát a mít rád sám sebe, abych uměl chápat a respektovat ty druhé.

Každý jsme jedinečný a osobitý. Máme rádi jiné věci, jiné barvy, máme odlišné názory a přání. A je to dobře. Povídáme si s dětmi a postupně doplňujeme tu jejich knížku. Pomocí ní poznávájí sami sebe. Některé děti přemýšlí dlouho, jiné mají hned jasno v tom, jací jsou a co mají rádi.

Knížku budeme postupně dále doplňovat. Čekají nás např. otisky ruky, nohy, měření, malování rodiny, dárečků, kamarádů, zvířátek či tajných přání.

Šablona pro knížku je stažena z netu. Není mým autorským dílem, proto zde nedávám odkaz. Zájemcům můžu zaslat na email nebo messenger. Napište si.

Sdílení