V tomto týdnu jsme si povídali o nejsilnější figurce na šachovnici – dámě.

Tato naše dáma sbírá zlaťáčky, které oslík cestou trousí. Úkolem dětí je posbírat zlaťáčky od nejmenšího počtu po největší, na žádné políčko nesmí vstoupit dvakrát, musí se vyhnout všem šnekům a jít nejkratší cestou, přičemž se vrátit zpět na políčko, odkud dáma vyrazila.

Mnoho úkolů najednou dalo dětem zabrat. Úloha nebyla snadná. Také nešachový úkol, kde se párovaly obrázky z pohádek nebyl jednoduchý. Nakonec se vše podařilo vyřešit. Stihli jsme si zahrát krásné šachy a omalovánku si děti odnesly na vymalování domů.  

Sdílení