Letní škola Hejného metody, kterou jsem absolvovala v srpnu, byla parádní. Nasbírala jsem spoustu nápadů a tipů, jak si dětmi hrát a přitom rozvíjet jejich předmatematické dovednosti.

Před pár dny jsme s dětmi vyzkoušeli prostředí Stavitelé a šlo nám to moc dobře. Abychom propojili prostředí s reálnými stavbami a konkrétním úkolem, využili jsme příběh z oblíbené pohádky Bořek Stavitel.

Ke stavbám jsme použili originál dřevěné barevné kostky, které se dají koupit zde. Krychle mají délku strany 4cm a jsou vhodné právě pro předškolní děti. 

Kostky jsem vysypala na tácek. První úkol/výzva pro děti zněl… “Postav něco z kostek.”

Děti se úkolu chopily náramně a každý vytvořil jinou stavbu. To bylo dobře, protože přišel čas na otázky. (například)

  • Kdo má použil nejvíce/nejméně kostek?
  • Která stavba je nejvyšší/nejnižší?
  • Kdo má/nemá ve stavbě barvu modrou/červenou/žlutou/zelenou?
  • Kolik pater má stavba?

Pak přišla na řadu skupinová výzva. “Zkusíme spolu postavit vysoký komín? Povede se nám to ze všech kostek co máme?”

Pak přišla na řadu další výzva. “Poslouchej co říkám a zkus postavit stejnou stavbu jako mám já.” Tento úkol byl pro děti hodně těžký, ale téměř všichni to zvládli. Nahlas jsem říkala, kterou kostu mám a kam ji pokládám. Například nad, před a apod.

Abychom současně potrénovali i držení tužky a grafomotoriku, vydala jsem další výzvy… “Vem si od každé barvy jednu kostku a přenes si je na velký stůl.” Tam už na ně čekal papír, tužka a pastelky. “Polož kostky na papír tak jak chceš, obkresli je a vybarvi.” 

Vypracované listy jsme vzali na elipsu, abychom se mohli podívat, kdo co vymyslel. Nakonec jsme ještě postavili kostky na předlohy.

A co že jsme všechno při tomto hravém úkolu trénovali?

Představivost, jemnou motoriku, orientaci v prostoru, vyjadřovací schopnosti, myšlení, strategii, argumentaci, porovnávání,  odhad, počet, barvy, zrakovou paměť, prostorovou představivost a také spolupráci.

Více o Hejného metodě můžete zjistit třeba zde.

 

Sdílení