Fifinčin příběh

Interaktivní knížka ze života jednoho morčátka.

Příběh na pokračovaní s mnoha aktivitami pro děti.

Fifinka je naše domácí morčátko, které je velmi oblíbené i u dětí ze školičky. Na jaře se Fifince narodila miminka a my jsme je chodili pozorovat, mazlit a krmit. 

Vznikla tak myšlenka vytvořit dětem reálnou knížku o jejich oblíbeném zvířátku. Pomocí knížky se děti dozví základní informace ze života morčátek. Jak o ně pečovat, starat se, co morčátka mají ráda, co se jim nelíbí, kde spí, co ráda jí a jak vypadají miminka a jak se k nim chovat. 

Průvodcem knížky je Maty, kterému Fifinka patří, který se o ni stará a je s ní často v kontaktu.

 

V čem se tato knížka liší od jiných?

Fifinčin příběh

1. Obyčejně neobyčejný pravdivý příběh ze života jednoho zvířátka, které dalo život dalším třem tvorečkům.

2. Knížka je vhodná pro děti od jednoho roku a radost udělá i prvním čtenářům.

3. Příběh má otevřený konec. Jednou za čas bude pokračování. Co vy na to?

4. K některým stránkám je vytvořena obrázková ikonka (někdy dvě). Ikonky souvisí s textem a obrázkem. Dítě poznává, které ikonky k obrázku patří a umisťuje je na stránku.

5. Jednoduchý text a originální fotografie. Momentálně má příběh 20 stran.

6. Ke knížce jsou vytvořeny pracovní listy, různé aktivity, puzzle a doplňovačky s tématem morčátek. 

Bonusová sada obsahuje nyní již 31 aktivit, plus 11 je jich zdarma volně ke stažení na stránkách školičky. 

Všechny aktivity tématicky doplňují knížku.  Jsou zaměřeny na rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických dovedností, řeči, předčtenářské dovednosti, myšlení, pozornosti, paměti, časové orientace, prostorové orientace, kreativity, jemné motoriky apod.

Bonusy

Co morčátko potřebuje k životu ?

Karty s reálnými obrázky, aby děti věděly, co vše je potřeba k péči o morčátko. 

Kartičky se používají k učení názvu věcí a činností, třídění, přiřazování, předlohy atd. Mnoho inspirací najdete na webu Beskydské školičky, kde s dětmi často kartičky využíváme k hrám a aktivitám.  

Zrakové vnímání a rozlišování

Úroveň zachycení a zpracování zrakových vjemů významnou měrou poznamenává čtenářské a další dovednosti. Dobré zrakové vnímání a rozlišování detailů je předpokladem mimo jiné k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik slov, číslic a čísel. 

Vnímání prostoru

Vnímání prostoru je důležité pro orientaci v prostředí, pro osvojování pohybových a sebeobslužných dovedností, rozvoj herních aktivit, grafomotoriky a školních dovedností. Dobrá orientace v prostoru usnadňuje život.

Řečové a jazykové dovednosti

Řeč je důležitá komunikační schopnost, na kterou jsou kladeny poměrně velké nároky. Dítě potřebuje porozumět, aby chápalo a vědělo co se po něm chce. Řeč je propojena s myšlením. V předškolním období bychom měli věnovat řeči náležitou pozornost.

Sluchové vnímání

Sluchové vnímání má zásadní význam pro vývoj řeči a tím i myšlení. Se sluchovým vnímáním souvisí i schopnost naslouchat, koncentrovat se, odlišení figury a vyčlenění zvuků z pozadí, sluchové rozlišování, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť i vnímání rytmu.

Předmatematické dovednosti, logika

Na rozvoji předmatematických představ se podílejí další schopnosti a dovednosti jako jsou motorika, zrakové, sluchové, hmatové, časové a prostorové vnímání a také řeč. Z předčíselných představ se utváří číselné představy.  

Motorika, Grafomotorika, Kresba

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Časová orientace

Vnímání času a časové posloupnosti umožňuje smysluplné zacházení s časem, uvědomění si opakujících se cyklů a posloupnosti jednotlivých činností či jevů, či sledů pořadí. Vede k chápání příčin a následků. 

Tvoření, hry a jiné aktivity

Spontánní aktivity a hry jsou ideálním nástrojem rozvoje dětí.

Fotogalerie spokojených dětí

Jak s knížkou pracovat

Po zaplacení vám přijde všechen materiál v pdf souboru. 

Knížku si můžete vytisknout ve formátu A4 nebo A5. Naše knížky jsou zalaminované. V jednom laminátu jsou dvě stránky. Zalaminované stránky jsou k sobě spojeny dvěma kroužky. Ty lze v případě dalších listů otevřít a vložit další stránky.

Na poslední stránce uvnitř je místo, kde můžete vložit kapsu na kartičky a puzzle. Ve větší knížce je vložena kapsa, která je uchycena kroužky. V menší knížce je kapsa uchycena pomocí lepících suchých zipů. Tato varianta je zřejmě praktičtější, neboť lze celou kapsu jednodušeji odejmout a ikonky s puclíky snáz vysypat. 

Stránka, kam patří obrázková ikonka je označena šedým kolečkem. Tam připevněte lepící suchý zip. Druhou stranu zipu připevněte na kolečko. Obrázky na stránce budou dobře držet.

 

 

Bonusové materiály rozšiřují možnost aktivit čtení, povídání a dalších her. Stále přibývají. Postupně když čas dovolí vkládám fotky s ukázkami do fotogalerií výše. 

I z těchto pracovních listů lze vytvořit knížku. U nás ve školičce necháváme listy volné, protože si je děti půjčují na vzájem a je to pro nás praktičtější. Sami se rozhodněte, zda list zalaminujete a bude na vícero použití, nebo využijete jednorázově. 

 

Mgr. Petra Kaňáková

petra@beskydska-skolicka.cz

www.beskydska-skolicka.cz