Den 1.
Házecí kameny/balónky

Den 2.
Kuličková dráha

Den 3.
Houpačky a cesty pro auta

Videa a návody z výzvy jednotlivých dní jsou dostupné pouze 24 hodin. (Do dalšího dne výzvy)

Poté jsou přesunuty jako novinky do kurzu Smyslová zahrada pro děti, jehož druhý běh začíná 12.7.2021 

Přihlásili jste se do výzvy později?
Obsah letní výzvy bude dále dostupný pouze v kurzu...