Montessori herna

Montessori herna Frýdlant nad Ostravicí
Pomůcky a aktivity Montessori herny můžete shlédnout v podmenu této stránky.
Montessori pedagogika je alternativní vzdělávací systém, který přestože je starší než 100 let, je v určitém smyslu nadčasový. Je zaměřený na dítě, podporuje individualitu a samostatnost, vytváří podmínky pro pro jeho svobodný rozvoj, sebevýchovu a vzdělávání, plně respektuje vývojová období dítěte a vychází z jeho mometnálních potřeb…
Jednotlivé oblasti a principy jsou popsány níže…
Montessori vzdělávací systém nese název podle své zakladatelky, lékařky, antropoložky a pedagožky paní Marie Montessori. ( 1870 – 1952 )
Byla první ženou v Itálii, která v roce 1896 dosáhla vysokoškolského vzdělání v oboru lékařství. Pracovala v oboru dětské neurologie a psychiatrie. V dalších letech prohlubovala své vzdělání o psychologii a biologii, antropologii a otázky pedagogiky.
V roce 1907 otevřela dům pro předškolní děti na okraji společnosti, kde používala a dále rozvíjela pomůcky a didaktický materiál, který původně vytvořila pro děti postižené.
Po celý život nepřestávala studovat. Výchova a vzdělávání dětí v předškolním a školním věku se stala jejím ústředním životním tématem. Za svůj život rozpracovala obsáhlou pedagogickou metodickou soustavu, která vzdělává pro život.
Řadu let působila jako vrchní školní inspektorka Itálie a svými přístupy ovlivnila výchovné metody i v řadě dalších zemí Evropy, Ameriky, kde často přednášela. Zejména v těchto oblastech jsou Montessori školy či vzdělávací prvky dnes již neodmyslitelnou součástí školského systému.

Kosmická výchova

 

Co jednotlivé oblasti obsahují se dozvíte v menu, stejného názvu, každá oblast bude postupně doplněna praktickými ukázkami z naší školičky na fotografiích….

Principy a prvky

Pomoz mi, abych to dokázal sám.
Respektování senzitivních fází
Připravené prostředí
Svobodná volba práce
Polarizace pozornosti
Práce s chybou
Věkově smíšené skupiny
Ruka je nástrojem ducha
Elipsa