Oblasti výchovy a vzdělávání

Praktická výchova – zahrnuje cvičení praktického života, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, podporuje propojování mozkových hemisfér, učí děti samostatnosti a sebedůvěře, sociálním dovednostem, společenskému vědomí a vzájemnému respektu…. více zde 

Smyslová výchova – pomáhá dětem rozvíjet a prohlubovat smyslové vnímání (zrak, sluch, čich, chuť a hmat). K rozvíjení slouží řada pomůcek a materiálů, ale neměly by nahrazovat předměty ze života. Jedná se o různé činnosti jako porovnávání, rozlišování, třídění, stupňování, řazení a podobně….. ukázky zde

Matematika – už v předškolním věku si děti mohou osvojovat pojmy jako je kvantita na konkrétních případech, rozpoznat vztahy matematických zákonů a pod.. Používají se pomůcky z různých materiálů, v různém provedení, aby si je děti mohly spojit s něčím, na co si mohou sáhnout…. ukázky zde

Jazyk – cílem je podpořit rozvoj řeči, zdokonalovat jemnou motoriku pro nácvik psaní, seznamování s písmenky…. více zde

Kosmická výchova – v tomto pojetí znamená integraci témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu a přírodopisu, dějepisu, později fyziky a chemie. Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební a výtvarné a patří zde také témata společenská a umění…
Jde o poznání jednotlivých částí a souvislostí tak, aby děti mohly pochopit celek. Integrace oblastí a témat zahrnutých v kosmické výchově pomáhá dítěti pochopit řád světa, vžít se a existovat v něm, najít si své místo a naučit se zacházet se sebou a s okolím…. inspirace zde