Montessori hrátky

Na stránkách Montessori hrátky naleznete aktivity a činnosti rozdělené dle filozofie Montessori.
V současné době není otevřena Montessori herna. Tyto činnosti jsou součástí rozvoje dětí v naší školičce. Na přání můžu zaslat některé předlohy na tvoření, které uvidíte na našem webu. Napište si…
Pomůcky a aktivity Montessori pedagogiky můžete shlédnout v podmenu této stránky.
Montessori pedagogika je alternativní vzdělávací systém, který přestože je starší než 100 let, je v určitém smyslu nadčasový. Je zaměřený na dítě, podporuje individualitu a samostatnost, vytváří podmínky pro pro jeho svobodný rozvoj, sebevýchovu a vzdělávání, plně respektuje vývojová období dítěte a vychází z jeho mometnálních potřeb… Jednotlivé oblasti a principy jsou popsány níže…
Montessori vzdělávací systém nese název podle své zakladatelky, lékařky, antropoložky a pedagožky paní Marie Montessori. ( 1870 – 1952 ) Byla první ženou v Itálii, která v roce 1896 dosáhla vysokoškolského vzdělání v oboru lékařství. Pracovala v oboru dětské neurologie a psychiatrie. V dalších letech prohlubovala své vzdělání o psychologii a biologii, antropologii a otázky pedagogiky. V roce 1907 otevřela dům pro předškolní děti na okraji společnosti, kde používala a dále rozvíjela pomůcky a didaktický materiál, který původně vytvořila pro děti postižené. Po celý život nepřestávala studovat. Výchova a vzdělávání dětí v předškolním a školním věku se stala jejím ústředním životním tématem. Za svůj život rozpracovala obsáhlou pedagogickou metodickou soustavu, která vzdělává pro život. Řadu let působila jako vrchní školní inspektorka Itálie a svými přístupy ovlivnila výchovné metody i v řadě dalších zemí Evropy, Ameriky, kde často přednášela. Zejména v těchto oblastech jsou Montessori školy či vzdělávací prvky dnes již neodmyslitelnou součástí školského systému.
Co jednotlivé oblasti obsahují se dozvíte v menu, stejného názvu, každá oblast bude postupně doplněna praktickými ukázkami z naší školičky na fotografiích…. Principy a prvky
  • Pomoz mi, abych to dokázal sám
  • Respektování senzitivních fází
  • Připravené prostředí
  • Svobodná volba práce
  • Polarizace pozornosti
  • Práce s chybou
  • Věkově smíšené skupiny
  • Ruka je nástrojem ducha
  • Elipsa