Aktivita hledání stejných vloček pomocí lupy… procvičujeme zrakové vnímání, rozlišování, porovnávání, soustředění  a trpělivost. 🙂
Sdílení