V týdnu jsme s dětmi navštívili naši městskou frýdlantskou knihovnu. Paní knihovnice byla moc prima a děti po celý čas svým vyprávěním krásně zaujala. Všechny hravou formou seznámila s pravidly a chováním v knihovně a také prozradila podle čeho poznají knihy pro dospělé, malé a velké děti. Děti si poslechly pohádkový příběh o chlapečkovi, který šel poprvé do školky. Nakonec si prohlížely knížky a encyklopedie. Bylo to moc fajn dopoledne a v listopadu se už zase těšíme na další návštěvu…
Sdílení