U této aktivity hledáme dvě stejné vůně. Procvičujeme vnímání čichu. Zatím máme jen tři páry. Pro naši školičku je to zatím dostačující. Pomůcka je zhotovena z domácích materiálů…..  
Sdílení