Jedno ze základních Montessori cvičení pro praktický život. Skládání ubrousků do různých tvarů, dle naznačených čar. Rozvíjíme jemnou motoriku, jazyk -pojmenování, rozšiřování slovní zásoby, stupňování, matematické myšlení – tvary a pojmy geometrie, estetickou výchovu, seznamujeme se s jinými kulturami, kde je skládání tradicí a v neposlední řadě získáváme vztah k péči o své oblečení a věcí kolem. Pro děti batolecího, předškolního i školního věku !!! 🙂
Sdílení