Elipsa je jedním z prvků Montessori pedagogiky. Je vyznačena na zemi, v dostatečné velikosti. Je to místo, kde dochází ke scházení se, rannímu přivítání a probírání tématů či herním aktivitám. U nás ve školičce jsme s elipsou začali (po delší pauze) na počátku roku. Začne hrát melodie, děti si sundají papučky a započnou chůzi po naznačené elipse.

Jedná se o cvičení psychické a fyzické rovnováhy, klidu, ticha, harmonie a koncentrace pozornosti a motoriky. Děti k chůzi nenutím, chůze po elipse je dobrovolná. Pokud nechtějí chodit, mohou sedět a dívat se, nesmí však chodící děti rušit. Poté si na elipsu sedneme, přivítáme se básničkou s pozdravem a následuje ranní komunikační kruh. 

Součástí je předmět (u nás drahokam), který koluje a každý tak dostane prostor sdělit ostatním co má na srdci. Platí pravidlo, mluví ten, kdo má drahokam. Ostatní poslouchají. Děti se tak učí vzájemnému respektu, toleranci a trpělivosti. Menším a stydlivým dětem se snažím v komunikaci pomoci. Plynule pak přecházíme k probírání tématu daného dne…

V dohledné době začneme k chůzi přidávat přeměty do rukou, aby jsme si chůzi zpestřili, zpomalili, prohloubili koncentraci a pozornost a propojili chůzi na elipse s tématem dne. Obecně lze říct, že děti tento ranní rituál mají rády a těší se na něj. 🙂

Sdílení